Bi, homo eller hetero eller blot menneske

Weekendavisens udsendte har skrevet en måske lovlig fantasifuld beretning om Tidehvervs Sommermøde. Blandt andet er jeg i artiklen udnævnt til “homo-aktivist”, hvad jeg nu ikke er eller har været. Jeg har sendt en kort replik. Link til artiklen nederst i dette indlæg.

Jeg støtter alle menneskers ret til frit at praktisere deres seksualitet, hvadenten de er heteroseksuelle, biseksuelle eller homoseksuelle. Jeg synes også, mange mennesker tillægger den seksuelle retning alt for stor betydning. I bund og grund tror jeg at min første store kærlighed, en særdeles maskulin amerikaner, havde ret, da han for snart en menneskealder siden udtrykte sin mening om dette emne: At de fleste mennesker er født biseksuelle og at samfundets normer får folk til at vælge at leve oftest “straight”, ind imellem “gay”. Måske spiller det også ind, at der som biseksuel er dobbelt så meget at vende sig om efter på gaden. I den moderne verden skal der arbejdes og tjenes penge, og det tager altsammen tid.

Jeg tror ikke på særlige rettigheder eller særlige kvoter for særlige grupper, hvadenten der er tale om homoseksuelle, kvinder eller folk med anden etnisk baggrund. I Vesteuropa har jeg svært ved at se, hvorfor det skulle være nødvendigt at udføre aktivisme for homoseksuelles rettigheder. Eller for kvinders. Eller for folk med anden etnisk baggrund. Mennesker skal betragtes som individer og være lige for loven.

http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080711/BOGER/707110011/-1/boger