Raoul Wallenberg Foreningens medalje

En fin eftermiddag – den amerikanske historiker Daniel Pipes var igen i Danmark og holdt et foredrag for en 50 mennesker i Dansk Forfatterforening om truslen mod Israel. Efter foredraget fik jeg tildelt årets Raoul Wallenberg-medalje og et diplom fra Den danske Raoul Wallenberg Forening. Geoffrey Cain stod for tildelingen.

Blandt de tidligere modtagere er politikeren Per Stig Møller, Tibets åndelige overhoved Dalai Lama, journalist på Berlingske Bent Blüdnikow og Sapphos anden chefredaktør, Lars Hedegaard. Jeg er rørt over og glad for tildelingen, der gives for kampen mod totalitarisme.