At overdrive sit særpræg

Tørklædedebatten fortsætter. Miss Tørklæde kåres i morgen. Hvorfor ikke årets sikh? Årets turban? Adskillelse er blevet et nøgleord. I den uklare strøm af udtalelser om multikultur, retten til forskellighed med videre tænker jeg på historikeren Uma Duphelia-Mesthrie, der er oldedatter af Mahatmas Gandhi.

Jeg interviewede hende sidste år i Cape Town om hendes bøger om Gandhi og familiens historie i landet. Og om de unge af indisk afstamning, der i dagens Sydafrika føler sig friere til at understrege deres særpræg. Men som Uma sagde: “De unge er meget stolte af deres religion, deres kultur og sprog. Det er en ny ånd. Men efter min opfattelse må man ikke overdrive dette særpræg. For det gør øjeblikkeligt én til et menneske, der adskiller sig fra andre mennesker. Som sydafrikanere må vi se på, hvad der er fælles for alle de forskellige racer.”

Billedet er Mesthrie-familiens yndlingsbillede, og det hænger i deres stue. På billedet ser man Gandhi og Nehru. Gandhi har armen om Umas mor Sita, der er den unge pige til højre i billedet.