Kan man lære at skrive?

sex, frihed og fatwa, omslagI et essay i min bog Sex, frihed og fatwa skriver jeg sådan her: “Kan man lære at skrive? Det spørgsmål får jeg ofte stillet, når jeg fortæller, at jeg igennem mange år har undervist politibetjente, husmødre, retorikstuderende og pensionerede direktører, kort sagt, hvad vi kalder almindelige mennesker, i at skrive fiktion. Mit svar er, at ikke alle kan blive store forfattere, men alle kan lære at skrive bedre og at kunsten i at skrive fiktion består i at skrive smukt og præcist, personligt men ikke privat og med distance og nærvær. Det er ikke let.

Som underviser må man slippe nogle af sine fordomme, således en forestilling om at synet er en forudsætning for at kunne beskrive. “En umådelig stor fugl at røre ved”, skrev en tidligere kursist, der var født blind, om engang hun tog på ferie i Jylland og fik lov til at ae en svane. Det var på et specialhold for blinde og svagtseende, for udover hold for ganske almindelige mennesker har jeg hold for, hvad der anses for at være mindre almindelige mennesker, herunder også autister, hvor en hvæsende radiator kan ødelægge en aften, hvor det sner stille udenfor og for psykisk syge, hvor det er klogt ikke at vælge ord til inspiration, som afslutning eller død.”

Man kan købe bogen gennem undertegnede. 150 kr. inklusiv forsendelse. Skriv til hellemerete@hellemeretebrix.com