Romanen snart færdig

I løbet af året bliver jeg færdig med den roman, jeg skriver på. Det har taget langt længere tid, end jeg forestillede mig.

Sådan er det ikke sjældent, når man skriver. Udfordringer, man ikke lige havde set komme, dukker op i manus undervejs.

Men man skal bare blive ved. Og forsøge at skrive på sit stof hver dag.

En stor del af min roman er centreret omkring et område, jeg har døbt Herredet. Både magisk og dystert. Og her er et af Herredets typiske træer. Med inspiration fra den virkelige verden.