Efterårets kurser online inden længe

I løbet af forsommeren skulle de fleste af mine skrivekurser på FOF og i Fountain House komme online. Udover et fire-dages kursus i juli i at skrive selvbiografisk kommer der kurser i efteråret i at skrive selvbiografisk, fiktion med mere.

Hold øje med kalenderen.