Mediernes Storbritannien

Ind imellem undrer man sig over, hvad det er for et Storbritannien vi får præsenteret i medierne. Omtrent hvert et dagblad har en korrespondent i London, Danmarks Radio har et menneske derovre og  TV2 også. Men det er sjældent vi hører om center-højre tænketanke eller om nogle af de vigtige rapporter, som sådanne tænketanke producerer om islamisk ekstremisme eller Storbritanniens sammenhængskraft.

Det er også sjældent, vi hører om mindretal som sikher og hinduer, der generelt klarer sig godt i samfundet. Eller om folk fra kulturlivet, der anerkender at det er svært at kritisere islam. Venstreorienterede forfattere, der synes det er gået for vidt med en accept af islamismen.

Det er heller ikke ofte, vi bliver præsenteret for de sobre, indvandringskritiske stemmer, der findes. En sådan sober stemme er sir Andrew Green, der er formand for MigrationWatchUK. Jeg mødte ham på min seneste tur til London og dette interview er et ud af mange, som Sappho har bragt med interessante briter som Douglas Murray, Peter Whittle, Andrew Anthony m.fl. Alle disse interviews kan findes på sappho, også det seneste med sir Andrew Green