Storm over Europa

storm_prevStorm over Europa: Islam – fred eller trussel?

Køb bogen her

En antologi. 254 sider. Kr. 285. Holkenfeldt 3, 1. oplag, 2006.

Storm over Europa fokuserer på spændingsfeltet mellem Islam og den europæiske kristne kultur. Spørgsmålet, som mange europæere stiller, er, om Øst og Vest kan mødes i fredelig sameksistens – eller om der i løbet af de næste årtier vil komme alvorlige konfrontationer mellem de to store kulturer.

Kun gennem forståelse for og indsigt i den islamiske verdens lovreligion og kristen livsstil kan det måske lykkes muslimer og kristne at finde en fællesnævner for sameksistens.